MIROX
o firmi
reference
kontakt
home

katalog
prodajna mesta

Rezač za rezanje
od 3 do 300 mm
MK-101.1 AC
za mlaznice MK-107
MK-101.2 PB ZG za mlaznice MK-108

Rezač za rezanje od
3 do 300 mm ( TIP T)
MK-101.3 AC za mlaznice
MK-107
MK-101.4 PB ZG za mlaznice MK-108
Rezač za linijsko i kružno rezanje od 3 do 300 mmMK MK-101.5 AC za
mlaznicu MK-107
MK-101.6 PB ZG za mlaznicu 108
Rezač za rezanje većih sa ugrađenim rukohvatom debljina MK-305 AC
MK-306 PB ZG
Rezač za rezanje i žljebljenje (fuger)
MK-101.7
za
mlaznicu MK-110
MK-101.8
za mlaznicu MK-109
Kolica za rezač AC-PB
 
 
     
Dizna za rezanje užarenih slabova TIP : GEGA MKG-1  
1. Oprema za gasno rezanje