MIROX
o firmi
reference
kontakt
home

katalog
prodajna mesta
MIROX
o firmi
Domaćom proizvodnjom i sopstvenim  razvojem  dodatne  opreme za zavarivanje i gasno rezanje metala želeli  smo  da  se  za korak približimo našoj  privredi i omogućimo  korišćenje opreme  koja  se po kvalitetu ne razlikuje od postojeće koja  se  koristi  na  zapadu.
Naši proizvodi se već odavno uspešno koriste širom zemlje,  a  kao  dokaz  našeg  kvaliteta  u koji su se mnogi  uverili,   dodajemo  i  to  da smo  našu  novu gamu gorionoka-rezača atestirali u Zavodu za zava-rivanje Beograd.
Sa  posebnim  zadovoljstvom  ističemo  da  smo na  petom  među-narodnom sajmu  ZAVARIVANJE  2000  u  Novom Sadu osvojili šest zlatnih   medalja  i  jednu  srebrnu.  To  je  doprinelo  da   budemo
proglašeni za  vicešampiona  Novosadskog  sajma  i dobijemo  srebrni  pehar.