MIROX
o firmi
reference
kontakt
home

katalog
prodajna mesta
8. Rezervni delovi polikablova proizvodnje MIROX
   

NAZIV REZERVNOG DELA

100 - VRAT TIP: EURO Fi 20 standard

101 - KERAMIČKI RASPRŠIVAČ

102 - NOSAČ KERAMIKE

103 - KONTAKTNA DIZNA

104 - ČAURA Fi20

200 - KRIVI VRAT - DUŽI M 16

201 - RASPRŠIVAČ M 16

202 - ČAURA M16

203 - GUMENI IZOLATOR VRATA

204 - NAVRTKA VRATA PLASTIFICIRANA 103
         KONTAKTNA DIZNA

300 - KRIVI VRAT - STANDARD M 16

201 - RASPRŠIVAČ M 16

202 - ČAURA M16

303 - GUMENI IZOLATOR VRATA

204 - NAVRTKA VRATA PLASTIFICIRANA

103 - KONTAKTNA DIZNA

400 - KRIVI VRAT M10

401 - RASPRŠIVAČ M 10

402 - ČAURA M10

403 - GUMENI IZOLATOR VRATA

204 - NAVRTKA VRATA - PLASTIFICIRANA

103 - KONTAKTNA DIZNA

500 - PLASTIČNI RUKOHVAT

501 - GUMA ZA RUKOHVAT

502 - MIKROPREKIDAČ

503 - TASTER MIKROPREKIDAČA

504 - TELO-NOSAČ VRATA M 16

600 - KONEKTOR TIP; ISKRA SA JEDNIM PINOM

601 - PLASTIFICIRANA NAVRTKA KONEKTORA

602 - PRIKLJUČAK SAJLE TIP: ISKRA

700 - KONEKTOR TIP: EURO SA DVA PINA

701 - PLASTIFICARANA NAVRTKA KONEKTORA

702 - PRIKLJUČAK SAJLE TIP: EURO

800 - KONEKTOR TIP: ESAB - ULJANIK

801 - PRIKLJUČAK SAJLE TIP : ESAB - ULJANIK

900 - KONUSNA GUMA NA KONEKTORU