MIROX
o firmi
reference
kontakt
home
katalog
prodajna mesta

Telo adaptera za polikablove za sve tipove
MIG / MAG aparata za zavarivanje

1- EURO sa fleksibilnim kontaktom,sa dva pina

2- ISKRA sa jednim pinom

3- EURO standardni priključak sa dva fiksna pina

4- ESAB priključak