MIROX
o firmi
reference
kontakt
home
katalog
prodajna mesta

Nosači dizni za polikablove tipa
A1, A2 i B

1- Nosač dizne za polikabl za CO2 automatsko zavarivanje sa vodenim hlađenjem, za kontaktnu provodnicu sa navojem M 8

2- Nosač dizne za polikabl tip B sa navojem M 10

3- Nosač dizne za polikabl tip B sa navojem M 12

4- Nosač dizne za polikablove tip A1 i A2 sa navojem M 16