MIROX
o firmi
reference
kontakt
home
katalog
prodajna mesta

Polikabl MK703-TipB

Polikablovi mogu biti izvedeni sa priključcima svih svetskih proizvodača.
Dužina kablova je 3 ili 4 m, prema zahtevu kupca.

Polikabl

Struja

Hlađenje

Prečnik žice za zavarivanje

MK701-TipA1

500 A/70%

gasno

do 1,8 mm

MK702-TipA2

350 A/70%

gasno

do 1,4 mm

MK703-TipB

160-350 A/70%

gasno

do 1,2 mm