MIROX
o firmi
reference
kontakt
home
katalog
prodajna mesta

Tip plamenika za zavarivanje i zagrevanje
MK-122


Tip plamenika za zavarivanje ili zagrevanje

Debljina materijala

-

MK 122-0

-

0,2-0,5 mm

-

MK 122-1

MK 123-1

0,5-1,0 mm

-

MK 122-2

MK 123-2

1,0-2,0 mm

-

MK 122-3

MK 123-3

2,0-4,0 mm

-

MK 122-4

-

4,0-6,0 mm

-

MK 122-5

-

6,0-9,0 mm

-

MK 122-6

-

9,0-14,0 mm

-

MK 122-7

-

14,0-20,0 mm

MK 121-8

-

-

20,0-30,0 mm

Svi plamenici mogu se staviti na rukohvat MIROX ili TELEOPTIK,a koriste se za zavarivanje ili tvrdo lemljenje.