MIROX
o firmi
reference
kontakt
home
katalog
prodajna mesta

Mlaznica za plamenik grejač MK 121-8

Moguća izvedba ove mlaznice br. 8 za gorive gasove acetilen,propan / butan ili zemni gas,prema zahtevu kupca.
Ova mlaznica ima veliku moć zagrevanja.