MIROX
o firmi
reference
kontakt
home
katalog
prodajna mesta
o firmi

Karakteristike flemera MK-F 1

- Standardna dužina flemera je 1500 mm prema standardima Din-a, isporuka može biti u raznim dužinama, po zahtevu kupca.

- Radni pritisak flemera je do 16 Bara.

- Protok (M/H 140) Propan Butan-Zemni Gas 0,8-1 Bar.

- Priključak na flemeru G 1/2 R (Kiseonik) i G 3/8 Levi navoj (Propan Butan).

- Primenjuje se za čišćenje slabova kao i žljebljenje zavarenih spojeva.